Asfaltonderzoek

Voor wegenbouwers, ingenieursbureaus, overheden en andere opdrachtgevers doet MCG ZuidWest B.V. onderzoek naar de samenstelling van asfalt. Dat doen we met kernboringen, een onderzoek die wij met onze Burtec kernboormachine uitvoeren. Op die manier onderzoeken we onder meer de hoeveelheid teer in het asfalt en de samenstelling en herbruikbaarheid van de fundering. Ook schade- en opleveringsonderzoeken voeren we op die manier uit.

Asfalt dat vrijkomt bij reconstructies of onderhoud aan wegen is mogelijk teer-houdend. Sinds 1995 mag teer-houdend asfalt niet meer in Nederland worden toegepast. MCG ZuidWest B.V. voert asfaltonderzoek uit volgens de ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’. De asfaltkernen worden in een gespecialiseerd laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van teer.

Met asfalt- en funderingsonderzoek kunnen we daarnaast vaststellen hoe dik een asfalt-laag is, of er fundering aanwezig en mogelijk herbruikbaar is, of de fundering asbest bevat en wat de milieutechnische kwaliteit van de onderliggende bodem is.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.