Links

Zoekinstrument voor bodemprofessionals

Zoekinstrument voor bodemprofessionals. Er is veel documentatie rond duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer) en gebiedsontwikkeling. Deze zoekmachine geeft voor specifieke situaties (handelingen) bestaande, nuttige informatie.
www.vizier.bodemrichtlijn.nl

Bodembescherming

Deze site biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.
www.bodembescherming.nl

Bodemloket

Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgevingin kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen.
www.bodemloket.nl

Bodem+ 

Website van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
www.bodemplus.nl

Bodemrichtlijn

Kennisdocument voor bodem-en waterbodembeheer.
www.bodemrichtlijn.nl

Rijksoverheid

Website van de Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl

SIKB

Instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer.
www.sikb.nl

Voordat u begint met saneren

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer bij kijken dan alleen de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming. Wat is in uw geval van toepassing? Wat daadwerkelijk nodig is, verschilt natuurlijk per situatie. Op deze website vindt u een inventarisatie van de verplichtingen die kunnen samenhangen met het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering.
www.voordatubegintmetsaneren.nl

’t Zeeuws Bodemvenster

Met deze website worden een handreiking geboden om bodeminformatie op integrale wijze binnen gebiedsprojecten te betrekken. De ambitie is dat deze website inspireert om de veelzijdigheid en de waarde van de Zeeuwse bodem te  gebruiken, zichtbaar te maken en waar nodig te beschermen in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.
www.zeeuwsbodemvenster.nl

RUD Zeeland

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.
www.rudzeeland.nl

Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving biedt u informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals. Benut de informatie, geef uw mening, klacht of suggestie of wissel ideeën uit met andere bezoekers. Als professional kunt u de Atlas gebruiken voor het maken van plannen en adviezen.
www.atlasleefomgeving.nl

Diensten

Ons werkveld is zeer breed: van onder andere bodemonderzoek tot bodemsanering en van historisch onderzoek tot eindrapportage.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.