Bodemonderzoek

Veilig werken in de bodem begint met inzicht in de kwaliteit van de bodem. Voor de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning is een onderzoek naar de bodemkwaliteit verplicht. Ook bij de aan- of verkoop of de bestemmingswijziging van een stuk grond of gebouw is een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) van waarde. Mogelijke kopers krijgen hiermee een beeld van de aanwezige risico’s en beperkingen van de locatie.

Een verkennend bodemonderzoek levert kennis op over de bodemkwaliteit op uw locatie en toetst die aan geldende wetten en normen. Het onderzoek bestaat onder meer uit boringen, het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grond(water)monsters. Aan de hand daarvan onderzoeken we of er sprake is van bodemverontreinigingen. Hoe het onderzoek precies wordt uitgevoerd, hangt onder meer af van de grootte van het perceel en de aanwezigheid van verdachte locaties.

Na het veldwerk worden de verschillende monsters geanalyseerd in het laboratorium. Vervolgens stelt MCG ZuidWest B.V. een rapport op, met een overzicht van de conclusies en eventuele vervolgstappen. Een dergelijk rapport is vrijwel altijd vereist bij de aanvraag van een bouwvergunning.

Soms geven de resultaten van het verkennend onderzoek aanleiding om nader bodemonderzoek te doen, om de ernst en omvang van de aangetroffen verontreiniging duidelijk te maken. Op basis van de resultaten uit een aanvullend of nader bodemonderzoek kunnen we inschatten hoeveel van de verontreinigde bodem moet worden verwijderd. Voor het uitvoeren van dergelijke verkennende bodemonderzoeken heeft MCG ZuidWest B.V. de benodigde certificering volgens de BRL SIKB 2000 in huis.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.