Milieukundige begeleiding

Bij het uitvoeren van een sanering is altijd een milieukundig begeleider (MKB-er) betrokken. MCG ZuidWest B.V. beschikt over mensen die hiervoor gecertificeerd zijn. De taken van de milieukundig begeleider zijn onder meer:

  • Verrichten van meldingen naar het bevoegd gezag (begin van de sanering, eventuele afwijkingen)
  • Aangeven van ontgravingsgrenzen, op basis van de ontgravingstekening en waarneming ter plaatse
  • Constateren van afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan, de BUS-melding of gemaakte afspraken en deze melden bij de opdrachtgever
  • Aftekenen van transportbonnen en begeleidingsbrieven
  • Bemonsteren van depots, put-bodem en putwanden van de ontgravingen
  • Vastleggen van de saneringswerkzaamheden in een logboek en het nemen van foto’s

Als de sanering is uitgevoerd, maakt de milieukundig begeleider een evaluatieverslag. Dat wordt bij het bevoegd gezag ingediend, om de sanering af te ronden. MCG ZuidWest B.V. is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 6000 en heeft gecertificeerde milieukundig begeleiders in dienst, die ervoor zorgen dat uw sanering op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.