Partijkeuringen

Wanneer u grond- of bouwstoffen wil toepassen of hergebruiken, moet u daarvan vooraf de milieu-hygiënische kwaliteit laten onderzoeken. Zo’n onderzoek maakt duidelijk hoe het materiaal kan worden verwerkt en voorkomt onnodige afvoerkosten.

Volgens het Besluit Bodemkwaliteit moeten de grond- of bouwstoffen die u wilt toepassen aan een aantal eisen voldoen. Met een partijkeuring door MCG ZuidWest B.V weet u of uw grond- of bouwstof geschikt is voor de gewenste toepassing. Voor partijen kleiner dan 50m3 is dit vaak niet nodig.

De bodemexperts van MCG ZuidWest B.V. nemen via een steekproef monsters van de partij. De monsters gaan naar een laboratorium voor onderzoek. Wanneer de partij grond- of bouwstoffen mogelijk asbest bevat, kan een aanvullend asbest-in-grondonderzoek onderdeel zijn van de partijkeuring.

MCG ZuidWest B.BV. maakt een overzichtelijk rapport van de resultaten van de keuring. Hierin staan de kwaliteit en de eventuele mogelijkheden tot (her)gebruik van het materiaal beschreven.

Voor het uitvoeren van partijkeuringen heeft MCG ZuidWest B.V. de benodigde certificering volgens de BRL SIKB 1000 in huis.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.