Saneringsplan

De bodem op uw locatie moet worden gesaneerd en daarvoor moet eerst een plan worden opgesteld. MCG ZuidWest B.V. kan u daarbij helpen.

In het plan staat beschreven hoe de sanering wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld of de verontreiniging wordt afgegraven of geïsoleerd. Het plan wordt pas geschreven, nadat verkennend of nader milieukundig onderzoek heeft uitgewezen hoe groot de verontreiniging is. De omvang van de verontreiniging bepaalt namelijk wie het bevoegd gezag is en welk soort saneringsplan moet worden opgesteld.

Er zijn drie varianten:

  • een plan van aanpak: bij minder dan 25 m3 verontreinigde grond of minder dan 100 m3 verontreinigd grondwater
  • een BUS-melding: bij meer dan 25 m3 verontreinigde grond of meer dan 100 m3 verontreinigd grondwater
  • een saneringsplan: bij complexere bodemverontreinigingen

Naast de saneringsvariant staan in het plan de kadastrale gegevens, het huidige en toekomstige gebruik van het perceel en de soort verontreiniging die is aangetroffen. Nadat het plan is goedgekeurd door het bevoegd gezag, kan de sanering beginnen onder milieukundige begeleiding.

MCG ZuidWest B.V. heeft de ervaring om voor u het juiste plan op te stellen en te bepalen welke saneringsvariant het meest effectief is.Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.