Waterbodemonderzoek

Heeft u plannen om een waterpartij uit te baggeren of een duiker of brug aan te leggen? Of staat u op het punt een kavel met sloot of vijver aan te kopen? Wie aan de slag gaat met een waterbodem, wil dat dit duurzaam en veilig gebeurt. Eventuele vervuiling in de bodem moet zich niet verder verspreiden. De ervaren en gecertificeerde medewerkers van MCG ZuidWest B.V. brengen vooraf de kwaliteit en samenstelling van uw waterbodem in kaart.

Met een waterbodemonderzoek maken we inzichtelijk of de bodem verontreinigd is. Met behulp van een bootje, een waad-pak of gewoon vanaf de kant nemen wij monsters van de waterbodem. Nadat die in het laboratorium zijn geanalyseerd, wordt bepaald in welke klasse het baggerslib valt. De resultaten en bijbehorende informatie over de locatie worden in een rapportage beschreven. Op basis daarvan adviseren we u over de kansen en risico’s voor de locatie en de omgeving, eventueel vervolgonderzoek of (water)bodemsanering.

Een waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000, waarvoor MCG ZuidWest B.V. is gecertificeerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

MCG ZuidWest is een gecertificeerd adviesbureau

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.