Asbestinventarisaties

Wie een pand van vóór 1994 wil slopen of renoveren, is verplicht vooraf te inventariseren of er asbest aanwezig is. Een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en is onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. MCG ZuidWest B.V. kan u vertellen of een asbestinventarisatie van uw pand noodzakelijk is. Als dat zo is, ontvangt u van ons een offerte, waarin we uitleggen welke werkzaamheden we voor u kunnen uitvoeren.

Tijdens de asbestinventarisatie voert een van onze gecertificeerde asbestonderzoekers (DIA) een onderzoek uit naar de aanwezigheid van asbest en het mogelijke risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie beoordeelt onze onderzoeker of direct verwijderen noodzakelijk is en of nader onderzoek nodig is. Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het gebouw, in combinatie met monstername, analyse en een rapportage.

Daarnaast kan MCG ZuidWest B.V. aanvullend destructief onderzoek doen, als aanvulling op de asbestinventarisatie. Hiermee worden ook niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen onderzocht, wanneer er sprake is van sloop of strippen van het gebouw. Dan gaat het vooral om asbesttoepassingen in de fundering of constructie van een pand.

Wanneer tijdens de inspectie verdacht materiaal wordt gevonden, neemt onze asbestonderzoeker een monster en stelt de ruimte volgens protocol veilig. Na de inventarisatie worden alle ruimten weer vrijgegeven. Het monster wordt door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Binnen twee weken ontvang u een rapport met de resultaten. Bij een spoedinventarisatie is het rapport binnen drie werkdagen gereed, afhankelijk van de verwerkingstijd van het laboratorium.

Wanneer uw pand asbest bevat, dan moet dit voor het begin van de verbouwing worden verwijderd. Met ons rapport kan de asbest-saneerder zien waar het asbest zit en om welk type het gaat en kan hij een inschatting maken van de kosten.

Een asbestinventarisatie is een investering in de toekomst. Verzekeraars nemen geen asbesthoudende panden meer in dekking. Daarnaast worden gebouwen met asbesthoudende daken minder snel verkocht dan gesaneerde panden. De aanwezigheid van asbest drukt de verkoopprijs. Daarnaast staat een pand met asbest vaak langer te koop, omdat kopers opzien tegen het laten saneren. Een gesaneerd object heeft daarom een hogere waarde dan een niet-gesaneerd object en wordt sneller verkocht.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Certificering

Alle werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen, certificaten en accreditaties uitgevoerd.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.

Heeft u een milieuvraagstuk?

Neem dan contact met ons op.

Ons team van milieukundige experts staat u graag te woord.